دستبند با مروارید و نقره

خلاصه ای درباره ی آموزش

شگفت زده خواهید شد که با کمی سیم و مهره و مروارید می توان یک دستبند زیبا ساخت. حالا بهتون بطور کامل یاد میدم.

قدم 1

تعدادی مروارید سفید 10 میلی متری و 8 میلی متری، سنگ مصنوعی و شیشه ای، سیم نقره آلومینیوم 5/1 میلی متری، سیم نقره مس 3/0 میلی متری، ابزار تنظیم جواهر، انبر برای خم کردن سیم

قدم 2

ابتدا 380 میلی متر از سیم نقره آلومینیوم جدا کرده و طبق شکل به آن حالتی را که می خواهیم می دهیم. انتهای سیم را خم می کنیم و مطمئن می شویم که می توان آن را به انتهای دیگر سیم بست. همانطور که در شکل پیداست می توانید از سیم نقره مس هم برای بستن انتهای سیم نقرهآلومینیوم استفاده کنید تا از هم جدا نشوند.

قدم 3

280 میلی متر سیم آلومینیوم نقره را جدا کرده و همانند شکل آن را به شکل دلخواهمان خم می کنیم. از سیم نقره مس هم برای بستن چهار قسمت این سیم بافته شده به دستبند، استفاده میکنیم.

قدم 4

دو طرف بدنه دستبند اصلی را نیز با دو تکه دیگر از سیم نقره آلومینیوم تزئین می کنیم. برای ساخت هر تکه 160 میلی متر از سیم نقره آلومینیوم جدا کرده و طبق تصویر به آن شکل می دهیم. پس از بستن این دو قطعه نیز به دستبند، یکی از مروارید های 10 میلی متری را با سیم نقره مس به وسط دستبند، طبق عکس، می چسبانیم. مروارید 8 میلی متری را نیز روی سنگ زینتی گذاشته و بین دو قطعه وسط دستبند با سیم نقره مس قرار می دهیم. در تصاویر مشخص است.

قدم 5

در نهایت مروارید ها و سنگهای زینتی را طبق تصاویر و یا حتی سلیقه خودتان، به کمک سیم نقره مس روی دستبند به کار ببرید.

دستبند با مروارید و نقره

دوسش دارم(1 )

تاریخ انتشار۹۵/۰۳/۲۰
تعداد بازدید 0
QR code

به اشتراک گذاری آموزشارسال پیام