مد بازتاب فرهنگ و تصویر ملت هاست. در هر جای دنیا، زیبایی یک مفهوم دارد و انسان برای کشف و داشتن این مفهوم تلاش می کند. قدمت مد و زیبایی به قدمت زندگی انسان هاست. شاید از همان روز اولی که پا به زمین گذاشتند و زیبایی درخشش خورشید را درک کردند...

انتشار آموزش جدید
گردنبند مروارید
گردنبند مروارید

این یک روش آسان برای ساخت یک گردنبند زیبای مروارید است.

20