عکس تلاشی انسانی است برای ماندگار شدن در یک کادر. انگار که حرفهایت را در یک شی، تکه ای از طبیعت و یا صحنه ای ببینی و بعد همان کادر سال ها نشانی از نگاه تو به دنیا باشد. بیایید اینجا چگونه عکس گرفتن را به هم یاد بدهیم! 

انتشار آموزش جدید
آموزش ساخت جعبه نورپردازی
آموزش ساخت جعبه نورپردازی

در اینجا آموزش ساخت جعبه نورپردازی را برای شما قرار داده ایم. خیلی…

00