آلبوم کودکیمان را که ورق می زنیم معمولاً لباس هایمان سوژه خنده اند ، تنبان های کشی پیرمردی ، اپل های بزرگ ، دامن های پفدار گل گلی و لبخند کودکانه ای که میان این همه خلاقیت پدر و مادر هایمان ما را بیشتر شبیه مشمندلی کرده است. اما حالا اگر پوشاک کودکان در حد مدل های اروپایی نباشد از لباس ما بزرگتر ها خیلی شیک تر است.
در این دسته بندی آموزش های دوخت پوشاک کودکانه و ایده های خلاقانه را با هم به اشتراک میگذاریم.

انتشار آموزش جدید
آموزش دوخت لباس جنگ ستارگان بخش دوم
آموزش دوخت لباس جنگ ستارگان…

این بخش از آموزش دوخت لباس جنگ ستارگان ادامه بخش 1 است.بخش 1 را می…

00
آموزش دوخت لباس جنگ ستارگان بخش اول
آموزش دوخت لباس جنگ ستارگان…

مدتها است در مهد کودک ها و پیش دبستانی های ایران هر از گاهی جشنی برای…

00