بعضی چیزها را نمیشود دور ریخت. بعضی چیزها باید بارها و بارها تعمیر شود و جلوی چشممان حضور داشته باشد. اینجا به هم یاد میدهیم که چطور وسایلمان را تعمیر کنیم. 

انتشار آموزش جدید
تعمیر زیپ لباس
تعمیر زیپ لباس

این یک روش آسان برای درست کردن زیپ لباس است بدون اینکه مجبور باشید زیپ…

20