عکس پروفایل

media_admin

من مهرزاد نایینی فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس یکی از بنیان گذاران این پروژه هستم. هدف من از ایجاد این وب سایت ایجاد محیطی است که در آن هر یک از ما بتوانیم دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم.بیاموزیم که به دیگران بیاموزیم

متخصص در:

phpcsshtmlبرنامه نویسی تحت

تحصیلات:

لیسانس فیزیک تربیت معلم فوق لیسانس فیزیک تربیت مدرس

شغل:

مدیر تحقیق و توسعه
وب سایت:
www.mediateam.ir
تلگرام:
@mediateam
ایمیل:
msatch89@gmail.com