هنر تا زدن

خلاصه ای درباره ی آموزش

من دوست دارم چیزهای جدید رو با تا زدن خلق کنم مخصوصا با کتاب های قدیمی که استفاده نمی شوند. من بارها سرچ کردم و وبسایتهای مختلف را گشتم اما هیچ راهنمای جامعی برای این کار پیدا نکردم. تا اینکه سایتی به عنوان foldedbookart.com پیدا کردم که کارهای جدید و طرحهای جالب می دهد. من از یک طرح ساده برای این کار استفاده کردم، یک قلب، تا حدودی راحت است تا وقتی خوب یاد بگیرم.

قدم 1

موادی که برای هنر تا زدن کتاب نیاز دارید: کتاب (کتابی استفاده کنید که دیگر آن را نمیخوانید و مخصوصا بهتر است جلد محکمی داشته باشد چون بهتر است)، خط کش، مداد

برای ساخت این قلب، باید 40 برگه از کتاب را علامت گذاری کرده و تا کنیم. الگوی من به سانتی متر انجام می شود. کتاب را بردارید مثل وقتی که دارید مطالعه می کنید. خب حالا طبق عکس کتاب را گرفته، طوری که زاویه 90 درجه است. خب طبق تصاویر کتاب را باز کنید و با خط کش که دقیقا لبه کتاب قرار گرفته شروع به علامت گذاری کنید. ابتدا در دو اندازه 7/7 و 9/8 سانتی متر دو علامت بزنید. در شکل چهار مشخص است. حالا برید صفحه بعد و در اندازه های 1/7 و 6/9 سانت باز علامت گذاری کنید. در صفحه سوم 8/6 و 1/10 را علامت بزنید. برای سایر صفحات به ترتیب در اندازه های زیر علامت بزنید.
صفحه 4 اندازه: 6.6 و 10.5
صفحه 5: 6.4 و 10.9
صفحه 6: 6.3 و 11.2
صفحه 7: 6.2 و 11.6
صفحه 8: 6.1 و 11.8
صفحه 9: 6.0 و 12.1
صفحه 10: 6.0 و 12.4
صفحه 11: 6.0 و 12.6
صفحه 12: 6.0 و 12.8
صفحه 13: 6.0 و 13.1
صفحه 14: 6.1 و 13.3
صفحه 15: 6.1 و 13.5
صفحه 16: 6.3 و 13.7
صفحه 17: 6.4 و 14.0
صفحه 18: 6.6 و 14.2
صفحه 19: 6.8 و 14.4
صفحه 20: 7.1 و 14.6
صفحه 21: 7.1 و 14.6
صفحه 22: 6.8 و 14.4
صفحه 23: 6.6 و 14.2
صفحه 24: 6.4 و 14.0
صفحه 25: 6.2 و 13.7
صفحه 26: 6.1 و 13.5
صفحه 27: 6.1 و 13.3
صفحه 28: 6.0 و 13.1
صفحه 29: 6.0 و 12.8
صفحه 30: 6.0 و 12.6
صفحه 31: 6.0 و 12.4
صفحه 32: 6.0 و 12.1
صفحه 33: 6.1 و 11.8
صفحه 34: 6.2 و 11.6
صفحه 35: 6.3 و 11.2
صفحه 36: 6.4 و 10.9
صفحه 37: 6.6 و 10.5
صفحه 38: 6.8 و 10.1
صفحه 39: 7.2 & 9.6
صفحه 40: 7.7 & 8.9

قدم 2

پس از علامت گذاری کلیه برگه ها،هنر تا زدن کتاب شروع می شود و می توانید شروع به تا کردن کنید. مانند تصویر اول کتاب را مقابل خود بگیرید، سپس مانند شکل از گوشه ها تا جای علامت دو بار در هر برگه تا بزنید. همینطور به تا زدن در صفحات مختلف طبق علامت ها ادامه دهید. وقتی کتاب را عمودی می گیرید می توانید ببینید شکل درست است یا خیر.
می بینید که کار دیگر خیلی راحت است و ظرف چند دقیقه همه را تا زده و می توانید کار خود را ببینید و از دیدنش لذت ببرید.

هنر تا زدن

دوسش دارم(1 )

تاریخ انتشار۹۵/۰۵/۰۵
تعداد بازدید 0
وب سایت

www.mediateam.ir
QR code

به اشتراک گذاری آموزشارسال پیام