عکس پروفایل

dr orthoped

آسمان که تاریک باشد تفاوتی نمی کند در میان زیبا ترین گل های جهان باشیم یا در بیابان. تاریک که باشد غمگین می شویم ، عصبی می شویم و بی قرار... زیباترین لحظه برای من زمانیست که بیمارهایم بعد از درمان می بینند ... نور را .. گل ها را .. زندگی را ...

متخصص در:

تعویض مفصل لگن تعویض مفصل زانو

تحصیلات:

متخصص تعویض مفصل زانو و لگن

شغل:

پزشک

دسته های آموزش

پزشکی
وب سایت:
http://drorthoped.com/