عکس پروفایل

Mohammd

اموزش و تعمیرات لوازم الکترونیک و برنامه نویس C

متخصص در:

زمینه اموزش و تعمیرات لوازم الکترونیک و برنامه نویسی C

تحصیلات:

دانشجوی مهندسی الکترونیک

شغل:

اموزش و تعمیرات و برنامه نویسی C

دسته های آموزش