عکاسی صنعتی

دقیقا نمیدانم چه حکمتی است که میان عکس های با کیفیت دوربین های امروزی وقتی یک نقاشی را می بینیم احساس کاملا متفاوتی داریم احساسی که تنها برای نقاشی است.
اما ما نقاش ها یک چیز را خوب می دانیم ، آنکه این بازی از کجا شروع می شود...
نیازی به هماهنگی های قبلی نیست ، دیدن یک تصویر زیبا یک نقش خدا کافیست تا بازی شروع شود.
بازی بوم سپید و قلم های رنگی . و من تنها یک داورم نگاه میکنم تا قلم ها شیطنت نکنند ، جایی را خط خطی نکنند.

انتشار آموزش جدید