عکاسی صنعتی

نوشیدنی می تواند بسیار ساده و یا یک اثر هنری از تلفیق عطر ، طعم و رنگ باشد. به یک لیوان چای که هر روز می نوشید فکر کنید . یک نوشیدنی بسیار ساده ، اما همین چای را در یک فنجان سفید زیبا بریزید و بر روی آن چند برگ نعنای تازه و در کنار فنجان چند برش لبموی ترش قرار دهید. رقص برگ های نعنا در فنجان چای و عطر آرامبخش لیمو و نعنا در کنار طعم دلپذیر چای لذت نوشیدن آن را چند برابر می کند. به عبارت ساده تر شما از یک چای ساده یک اثر هنری ساخته اید. این مکان متعلق هنرمنداندانی است که منطق نوشیدن را با فرامنطق عشق در هم می آمیزند.

انتشار آموزش جدید